Young businesswoman and her male and female colleagues smiling, sitting and watching presentation in conference room

13-14.06.2023 r.

HOTEL AMBASADOR PREMIUM**** ŁÓDŹ

09.30

Zarządzanie wierzytelnościami

Forum Ekspertów

2023

Forum Ekspertów Zarządzania Wierzytelnościami jest organizowane w celu umożliwienia specjalistom zajmującym się zagadnieniami dochodzenia należności na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami z innymi ekspertami w tej dziedzinie.

W ten sposób, poprzez wymianę informacji, najlepszych praktyk i najnowszych trendów, uczestnicy Forum mogą wzbogacić swoje umiejętności i wiedzę, a także doskonalić swoje podejście do zarządzania wierzytelnościami.

Forum Ekspertów jest zatem ważne dla rozwoju tej dziedziny oraz dla poprawy efektywności i skuteczności działań związanych z dochodzeniem należności.

stopka

Agenda

Program w dniu 13.06.2023

9.30 – 10.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa.

 10.30 – 10.45 Otwarcie Forum.

10.45 – 11.25 „Długi – co wiemy dziś o kondycji płatniczej społeczeństwa. Dług – to nie tylko problem finansowy, ale także społeczny.”

prof. SGH dr hab. Waldemar Rogowski – Główny Analityk Grupy BIK

 11.25 – 12.15 „Niniejszym zawiadamiam, iż można prościej. O tym, jak polskie urzędy upraszczają pisma.”

Tomasz Piekot – Językoznawca, Trener prostego języka

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 12.50 „Mediacja w procesie dochodzenia należności – czy to ma szanse się udać? Kwalifikacje i kompetencje mediatora w procesie dochodzenia należności – jakie umiejętności są najważniejsze?”

Kinga Szychowiak – Mediator sądowy

12.50 – 13.15 O wykorzystaniu rozwiązań opartych o PSD2 w windykacji. Czego nie wiemy, a co wiedzieć możemy o dłużniku?

Maciej Krasowski – CEO FIZEN

13.15 – 13.45 „Efektywne korzystanie z danych – jak i gdzie szukać, aby usprawnić proces dochodzenia wierzytelności?”

Adw. Maria Muchin-Kresa, Departament Wsparcia Biznesu, RK Legal

Adw. Anna Jamiołkowska, Departament Zarządzania Wierzytelnościami B2B, RK Legal

 

13.45 – 14.45 Lunch

14.45 – 15.00 Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO. Serwis RODO ONLINE jako narzędzie do wykazania zgodności.

Sebastian Nowak – mgr inż. IT, specjalista ochrony danych, audytor wewnętrzny ISO

15.00 – 15.20 „Skuteczność egzekucji sądowej w Polsce – analiza danych statystycznych za ostatnie lata. Wprowadzenie do dyskusji o kondycji i wyzwaniach jakie stoją przed egzekucją sądową.”

Agata Doga – Kierownik w Kancelarii Komorniczej

 

15.20 – 16.05 Panel dyskusyjny egzekucja wczoraj i jutro. O wyzwaniach, szansach i zagrożeniach.

 

Moderator: Jacek Przywóski – Radca prawny, Link & PRZYWÓSKI Kancelaria Prawna sp.k.

Agnieszka Jakubińska-Ślusarczyk – Dyrektor Pionu Operacji Prawnych, BEST S.A.

Łukasz Kłodkowski – Starszy Menedżer Działu Egzekucji, EOS Poland Sp. z o.o.

Maria Muchin-Kresa – Adwokat, Departament Wsparcia Biznesu, RK Legal

Angelika Tichek – Radca prawny, LEVANTA kancelaria prawna sp.k.

 

16.05 – 16.20 Przerwa kawowa

 

16.20 – 16.50 „Przegląd orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach związanych z pozaodsetkowymi kosztami kredytu konsumenckiego. Abuzywność klauzul w zakresie opłat i prowizji.”

Monika Macura – Radca prawny, Kancelaria Macura

 

16.50 – 17.20 „Upadłość konsumencka – droga na skróty, ale dokąd? Czy rynek ma do zaproponowania inne rozwiązania?”

Bartosz Zacharek – Adwokat, Doradca Restukturyzacyjny

 

20.00 Bankiet

Program w dniu 14.06.2023

6.30 – 10.00        Śniadanie

do 12.00              Doba hotelowa i wymeldowanie z hotelu

Lokalizacja

Zapraszamy do Łodzi.
Łódź jest doskonale skomunikowana z resztą kraju dzięki swojej centralnej lokalizacji. Zapewnia szybki dojazd z różnych części kraju zarówno samochodem, jak i pociągiem.

Hotel Ambasador Premium **** 
(ul. J. Kilińskiego)
Położony jest w centrum Łodzi, około 5 minut spacerem od ulicy Piotrkowskiej, 11 minut spacerem od jedynej w Polsce „Stajni jednorożców” oraz od Nowego Centrum Łodzi i Stacji Łódź-Fabryczna. Hotel posiada parking na 230 samochodów. 

Partnerzy

Biogramy Prelegentów

Agata Doga - Kierownik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusza Karasińkiego.


Absolwentka prawa oraz rachunkowości. Wieloletni praktyk w obszarze sądowego dochodzenia należności. Jako manager kieruje zespołem w kancelarii komorniczej.

Agnieszka Jakubińska-Ślusarczyk- Dyrektor Pionu Operacji Prawnych BEST S.A.


Odpowiedzialna za procesy sądowe, egzekucję komorniczą i współpracę z komornikami sądowymi. Menedżer z 20-letnim stażemw obszarze zarządzania wierzytelnościami. Windykację zna odpodszewki: ze strony banku, firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej,ale i firmy IT tworzącej systemy dla windykacji. Z zamiłowania trener biznesowy. Jej zdaniem: „Podstawą sukcesu organizacji są ludzie - zarównopracownicy, jak i klienci oraz partnerzy biznesowi. W dobie globalizacji,agresywnej konkurencji to właśnie ludzie powodują, że firma zyskujeprzewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego tak ważne są dla mnierelacje interpersonalne a także dążenie do ciągłego rozwoju i podnoszenia kompetencji własnych oraz kompetencji moichpracowników”.

Anna Jamiołkowska- Adwokat, Head of B2B Credit Management Department RK Legal


W kancelarii RK Legal koordynuje pracę Departamentu Zarządzania Wierzytelnościami B2B. Wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu sporów cywilnych i gospodarczych. Z powodzeniem reprezentuje ich w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną przekłada na usprawnienie procesu obsługi klientów masowych. Wdraża nowe rozwiązania ułatwiające zarządzanie procesem obsługi spraw. Jej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dla klientów RK Legal, a także nastawianie na zrozumienie i realizację potrzeb klienta, przekłada się na wysoką efektywność w zarządzaniu projektami i skuteczność w dochodzeniu należności.

Łukasz Kłodkowski - Starszy manager Działu Egzekucji, EOS Poland Sp. z o.o.


W EOS Poland odpowiada za obszar egzekucyjnego dochodzenianależności zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Posiada wieloletniedoświadczenie w sądowych dochodzeniu należności. Posiada licznesukcesy w automatyzacji procesów prawnych i szkoleniach w zakresieszeroko rozumianej windykacji prawnej.

Maciej Krasowski - CEO Fizen Sp. z o.o.


Założyciel i Prezes Fizen.com - firmy dostarczającej dostęp do otwartejbankowości w rejonie CEE. Wcześniej założyciel i szef sprzedaży orazstrategii w BinarApps (160-osobowego software house). Członekwspółzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Blockchain oraz FintechCentral Poland. Współzałożyciel podyplomowych studiów "Fintech" naUniwersytecie Łódzkim. Entuzjasta technologii zdecentralizowanychfinansów, twórca wielu rozwiązań Web3, w tym zdecentralizowanagiełda, non-custodial wallet, platforma tokenizacyjna czy systemreinsurance oparty o blockchain. Fan wykorzystywania nowychtechnologii w tradycyjnych finansach.

Monika Macura - Radca prawny


Założyciel Kancelarii Macura Od 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, a także banków. Doradza we wdrożeniu produktów kredytowych i płatniczych w polskich i międzynarodowych fintechach. Uczestniczy w opiniowaniu działań ustawodawczych mających znaczenie dla działalności instytucji pożyczkowych i instytucji płatniczych. Jest członkiem Zespołu przy KNF ds. znoszenia barier w rozwoju Fintech. Członek Rady Programowej Fundacji Lendtech. W 2021 r. otrzymała prestiżowe wyróżnienie od Fundacji Lendtech, kreującej i wspierającej ekosystem FinTech & LendTech oraz digital lending w Polsce, za wkład merytoryczny, innowacyjność i zaangażowanie wnoszone w rozwój ekosystemu LendTech w Polsce.

Maria Muchin-Kresa - Senior Associate, Business Advisory & Litigation Department RK Legal


Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym z uwzględnieniem elementów transgranicznych. Wspiera klientów w zakresie transakcji M&A oraz w kwestiach korporacyjnych. Ma bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych w zakresie dochodzenia należności B2C. m.in. z branży pożyczkowej, ubezpieczeniowej, transportowej, telekomunikacyjnej, obrotu nieruchomościami i gazowniczej. Prowadzone przez nią postępowania obejmują w głównej mierze roszczenia z tytułu kar umownych, wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożyczek, z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych, przeciwko członkom zarządu w trybie art. 299 k.s.h., odszkodowań od gmin na podst. ustawy o ochronie o praw lokatorów.

Sebastian Nowak - Specjalista ochrony danych, audytorwewnętrzny ISO, mgr inż. IT, IOD w GRUPIE ELKA


Kierownik Działu ODO, członek Stowarzyszenia SABI. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych orazwspółuczestniczy w audytach zgodności z RODO.

Tomasz Piekot - dr hab. językoznawca


Popularyzator nauki, trener efektywnej komunikacji, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny, która opracowuje polską wersję standardu „plain language”. Autor książek i poradników na temat sztuki pisania. Współwłaściciel firmy Logios, która od kilku lat upraszcza komunikację banków, firm ubezpieczeniowych i telekomów.

Jacek Przywóski- radca prawny, komplementariusz Link & Przywóski Kancelaria Prawna sp.k.


Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UniwersytetuWrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Bankowości wWyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowezdobywał współpracując z wiodącymi wrocławskimi kancelariamiprawnymi, zajmując się w głównej mierze obsługą podmiotówgospodarczych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W ramachmiędzynarodowych struktur pełnił funkcje Compliance Officer,następnie jako Dyrektor Zarządzający odpowiadał za kompleksowyproces odzyskiwania należności. Od 2019 roku jakokomplementariusz zarządza obszarem sądowym i egzekucyjnym wLink & Przywóski Kancelaria Prawna sp.k. będącej od lat jednym zliderów rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii Nowe Prawo,działalność windykacyjna.

Waldemar Rogowski - dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor SGH


Wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych w tym Banku PKOBP, obecnie Główny Analityk Grupy BIK. Komentator gospodarczy w radio i telewizji, m.in. Radio Zet, Radio RMFM, Radio TokFM, TV Biznes 24, oraz prasie fachowej m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Inwestorów Parkiet, Gazeta Prawna, Puls Biznesu i tygodnikach Polityka i Newsweek. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego. Autor publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa.

Kinga Szychowiak - Mediator sądowy


Praktyk. Od 22 lat związana z branżą finansowo – windykacyjną. Swoje dośwadczenie zawodowe zdobywała współpracując z takimi podmiotami jak: w Kredyt Bank S.A., Best S.A., Kruk S.A., OZZ Zpav, Obligo S.A. oraz Kancelarią Prawną Inkaso WEC S.A. Od 2014 roku jest Mediatorem sądowym wpisanym na listę mediatorów stałych przy SO w Łodzi. Uważa, że w relacjach w mediacji najważniejszy jest szacunek i otwartość stron na osiągnięcia porozumienia.

Angelika Tichek - Radca prawny


Założycielka Kancelarii Prawnej LEVANTA Angelika Tichek sp.k.,stanowiącej część grupy spółek zarządzającychwierzytelnościami sektora pożyczkowego i bankowego. CzłonekOkręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2016r. oraz IzbyRadców Prawnych w Warszawie od 2017r. Doświadczeniezawodowe zdobyła współpracując z wiodącymi warszawskimikancelariami prawnymi obsługującymi wierzytelności B2C orazB2B. Specjalizuje się w obsłudze wierzytelnościzabezpieczonych hipotecznie stanowiących portfel funduszysekurytyzacyjnych zamkniętych. W kancelarii nadzorujęwspółpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługiaktywów wierzytelnościach B2C pełniąc funkcję partnerazarządzającego.

Bartosz Zacharek - Adwokat, Doradca restrukuryzacyjny


Studia prawnicze na UŁ ukończył w 2002 r. W latach 2003 – 2005 odbył i ukończył studia podyplomowe zorganizowane przez UŁ i i Université Tours we Francji „École de droit français”, uzyskując francuski dyplom uniwersytecki; od 2006 r. W 2013 r. uzyskał uprawnienia syndyka licencjonowanego (obecnie doradcy restrukturyzacyjnego). Dzięki znajomości języka francuskiego, współpracuje z adwokatami francuskimi oraz zajmuje się pomocą prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych z kręgu francuskojęzycznego. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym, spadkowym i upadłościowym. W związku z funkcjami przewidzianymi w ustawach Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne pełni obowiązki syndyka, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego i inne, uregulowane w obu ustawach insolwencyjnych.

Kontakt

Jeśli masz pytania do wydarzenia „Zarządzanie wierzytelnościami, Forum Ekspertów” – skontaktuj się z nami, odpowiemy tak szybko jak to możliwe. Jeśli chcesz zostać Partnerem również zachęcamy do kontaktu.

Konferencja odbędzie się za:

Scroll to Top